Browsing » Sierpień 2019

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – co to jest?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – co to jest?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje założenia sprecyzowane w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 roku dotyczące ubezpieczeń społecznych rolników. Spośród konkretnych obowiązków KRUS należy wymienić pobieranie składek, przyznawanie i wypłacanie świadczeń (emerytalnych, rentowych, wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich), promowanie bezpieczeństwa w miejscu pracy, gwarantowanie nieodpłatnego leczenia dla rolników, wliczając rehabilitację osób uprawnionych do korzystania z tych […]