Browsing » Styczeń 2019

Równa płaca za równą pracę

Równa płaca za równą pracę

Komisja Europejska rozpoczęła 3 marca br. ogólnounijną kampanię na rzecz wyeliminowania nierówności płac w zależności od płci. W skali całej gospodarki UE kobiety zarabiają średnio aż o 17,4% mniej niż mężczyźni. Kampania ma zwrócić uwagę Europejczyków na ten problem i zaproponować środki zaradcze. Ideą kampanii jest motto równa płaca za równą pracę . Równa płaca […]