Browsing » Listopad 2016

Z czym do notariusza

Z czym do notariusza

Sporządzanie umów cywilno-prawnych, w szczególności dotyczących przenoszenia praw do nieruchomości, wiąże się zazwyczaj z koniecznością wizyty u notariusza. Osobom wykonującym ten zawód powierzone zostały specjalne uprawnienia związane z obszarem prawa. Co więcej przysługuje im status osób zaufania publicznego, a do tego ochrona prawna taka sama jak w przypadku funkcjonariuszy publicznych. Takie usytuowanie zawodu notariusza wynika […]