Browsing » Ciekawe

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – co to jest?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – co to jest?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego realizuje założenia sprecyzowane w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 roku dotyczące ubezpieczeń społecznych rolników. Spośród konkretnych obowiązków KRUS należy wymienić pobieranie składek, przyznawanie i wypłacanie świadczeń (emerytalnych, rentowych, wypadkowych, chorobowych i macierzyńskich), promowanie bezpieczeństwa w miejscu pracy, gwarantowanie nieodpłatnego leczenia dla rolników, wliczając rehabilitację osób uprawnionych do korzystania z tych […]

Równa płaca za równą pracę

Równa płaca za równą pracę

Komisja Europejska rozpoczęła 3 marca br. ogólnounijną kampanię na rzecz wyeliminowania nierówności płac w zależności od płci. W skali całej gospodarki UE kobiety zarabiają średnio aż o 17,4% mniej niż mężczyźni. Kampania ma zwrócić uwagę Europejczyków na ten problem i zaproponować środki zaradcze. Ideą kampanii jest motto równa płaca za równą pracę . Równa płaca […]

Społeczny dowód słuszności

Społeczny dowód słuszności

W bardzo wielu akcjach zachęcania ludzi do jakiegoś działania (promocje, akcje charytatywne) pojawia się powołanie na to, że wielu ludzi już to posiada lub korzysta już z jakiejś usługi. Ma to być najlepszy dowód na to, że dany przedmiot czy usługa jest dobre. Przecież większość się nie myli. bardzo często dajemy się wciągnąć w wir […]

Najlepsze meble? Z Polski!

Najlepsze meble? Z Polski!

Jeżeli ktoś szuka dobrych, ale również modnych i dobrze wykonanych mebli to koniecznie powinien poszukać wśród polskich producentów, którzy przodują w Europie. Duże zapotrzebowanie Polska branża meblarska przeżywa lata swojej świetności, ponieważ rośnie zarówno produkcja jak i eksport. Według szacunków ekspertów, w ciągu kolejnego roku branża ta urośnie o 13 procent, a eksport wzrośnie o […]

Z czym do notariusza

Z czym do notariusza

Sporządzanie umów cywilno-prawnych, w szczególności dotyczących przenoszenia praw do nieruchomości, wiąże się zazwyczaj z koniecznością wizyty u notariusza. Osobom wykonującym ten zawód powierzone zostały specjalne uprawnienia związane z obszarem prawa. Co więcej przysługuje im status osób zaufania publicznego, a do tego ochrona prawna taka sama jak w przypadku funkcjonariuszy publicznych. Takie usytuowanie zawodu notariusza wynika […]

« Poprzednie Wpisy