Badania zadowolenia

Badanie zadowolenia klientów
pracownikZadowolenie klienta to termin wywodzący się od angielskiej nazwy customer satisfaction. Pojęcie to oznacza „stan psychiczny, który powstaje w wyniku doświadczenia związanego z użyciem produktu” .  Klient jest usatysfakcjonowany, jeżeli produkt spełni jego oczekiwania, natomiast niezadowolony, jeżeli je zawiedzie.
Wysoki poziom zadowolenia dotychczasowych klientów sprzyja pozyskiwaniu nowych, pozwala na osiągnięcie zysków i zwiększenie udziałów w rynku, a także ma wpływ na wzrost dobrej reputacji. Jest także wymaganiem normy ISO 9001 w Systemie Zarządzania Jakością. Poprzez wykorzystanie autorskiej metody projektowania i badania zadowolenia klietnów pomagamy w zdiagnozowaniu faktycznego poziomu zadowolenia klientów, zidentyfikowaniu działań doskonalących i osiaganiu sukcesów.
Badanie ma zastosowanie do:

 •     Badania jak klient postrzega organizację,
 •     Oceny, w jakim stopniu organizacja spełnia oczekiwania klientów,
 •     Poznania oceny jakości oferowanych produktów i usług,
 •     Poznania głównych przyczy zadowolenia bądź niezadowolenia klientów oraz hierarchię tych czynników,
 •     Zidentyfikowania oczekiwań klienta (także tych nieuświadomionych),
 •     Zdobycia wiedzy na temat ważnych dla klientów elementów obsługi i określenia przyczyn niezadowolenia,
 •     Poznania silnych i słabych stron procesów związanych z klientem.
 •     Wskazania obszarów do doskonalenia.

Badanie zadowolenia pracowników
Badanie zadowolenia pracowników opiera się na szczegółowej analizie satysfakcji z pracy i funkcjonujących postaw wobec pracodawcy. Wynik badania wskazuje na  jakie działania należy położyć nacisk aby zapobiec zwiększonej rotacji pracowników i podnieść poziom ich lojalności, motywacji i zaangażowania.
Badanie ma zastosowanie do:

 •     Diagnozowania postaw pracowników w stosunku do firmy,
 •     Diagnozowania odbioru wizerunku firmy i jego postrzegania u pracowników,
 •     Zmniejszenia rotacji pracowników,
 •     Diagnozowaniu potrzeb i oczekiwań pracowników,
 •     Planowanie rozwoju, motywacji i zaangażowania u pracowników.

W praktyce zarządzania elementem koniecznym do efektywniejszego zarządzania organizacji jest przeprowadzenie badania i diagnoza potencjału pracowników. Instytut Samorozwoju pomaga w skutecznym podejmowaniu decyzji w zakresie:

 •     Planowania ścieżek rozwoju kariery pracowników,
 •     Planowania awansów,
 •     Wdrażania reorganizacji struktury organizacyjnej,
 •     Identyfikowania potrzeb szkoleniowych.

Nasze metody badania i diagnozowania potencjału pracowników pomagają w odkrywaniu największego potencjału w organizacjach jakim są pracownicy, co pomaga uzyskać wymierne korzyści ekonomiczne naszych klientów.

Komentowanie jest wyłączone.